události
HomeZajímavostiKdyž mléko, tak rostlinné? Jak si vybrat to nejlepší pro vás i...

Když mléko, tak rostlinné? Jak si vybrat to nejlepší pro vás i pro planetu

- Reklama -aktualita

Stále více lidí se obrací na rostlinnou stravu a s ní i na rostlinné alternativy mléčných výrobků. Zatímco kdysi bylo možné sehnat pouze sójové, dnes je možností podstatně více. Důležité je vybrat si takové, které je nejen dobré pro vás, ale i pro planetu. Víte, které?

Které rostlinné mléka zatěžují nejméně životní prostředí?
Mlékárenský průmysl je obecně náročný na zdroje a nese environmentální zátěž. To však neznamená, že rostlinné mléka nemají žádný vliv na životní prostředí.

Nedávná studie, která použila údaje z více než 10 000 farem na celém světě ke srovnání vlivů mléčných, sójových, mandlových, ovesných a rýžových mlék na životní prostředí, dospěla k závěru, že jakékoliv rostlinné mléko je pro planetu lepší než živočišné mléčné výrobky.

Jak si vybrat mléko, které nejméně škodí životnímu prostředí?
Přesto mají všechny rostlinné mléka různé výhody a nevýhody. Výběr toho nejlepšího může záviset na tom, které faktory jsou pro vás nejdůležitější. Z environmentálnehio hlediska se zdají být nejlepšími možnostmi konopné, hrachové a kokosové mléko. Sójové a ovesné vyžaduje hodně půdy, mandlové a rýžové zase hodně vody.

sójové mléko
Pro výrobu litera sojového mléka je zapotřebí přibližně 2,6 km² půdy ročně. Většina sójových plodin se však pěstuje ke krmení hospodářských zvířat a výrobu biopaliv, ne na výrobu sojového mléka pro lidi.

Ačkoliv sója potřebuje hodně půdy, nabízí další výhody. Stejně jako ostatní luštěniny, sójové plodiny pomáhají fixovat dusík v půdě, což snižuje potřebu používat dusíkatá hnojiva.

mandlové mléko
Mandlové mléko je jedním z rostlinných mlék, které vyžadují mnohem více vody než sójové nebo ovesné mléko. Na výrobu jedné porce mandlí na mléko je potřebných 12,1 litru vody. Pokud jde o půdní zdroje, studie ukazují, že mandle vyžadují méně půdy než oves, ale více než rýže.

konopné mléko
Rostliny konopí je ekologická, protože přináší vysoké výnosy a dají se použít všechny její části. Její listy a semena se používají na výrobu oleje a mléka, zatímco stonky a kořeny jsou složkami stavebního materiálu, textilních vláken, konopného papíru a plastů.

Konopí je navíc přirozeně odolné vůči chorobám a vytváří stín, který brání růstu plevele. Hluboké kořeny rostliny mohou také vyživovat půdu, v níž se pěstují. Samotné konopné mléko má i několik zdravotních výhod.

rýžové mléko
Výroba rýžového mléka významně přispívá k tvorbě skleníkových plynů. Je to proto, že rýžová pole obsahují bakterie, které při zaplavení emitují značné množství metanu, což je standardní postup pro pěstování rýžových plodin. Není překvapením, že na výrobu rýže je také třeba hodně vody. Pokud však jde o půdní zdroje, rýže využívá méně půdy než sója, oves a mandle. Kromě toho je o rýži známo, že obsahuje vysoké množství arsenu, který může kontaminovat vodu v okolí.

ovesné mléko
Oves se často pěstuje jako velkokapacitní monokulturních plodina, což znamená, že je jedinou plodinou pěstovanou opakovaně na stejné půdě. Jenže, monokultury snižují biodiverzitu hmyzu v okolním ekosystému, což vede ke zvýšenému výskytu škůdců a v konečném důsledku k používání pesticidů. Také odčerpávají půdní živiny, čímž se sníží celková úrodnost půdy.

Kromě toho se oves běžně pěstuje s pomocí pesticidů na bázi glyfosátu, které podporují růst a šíření patogenů rezistentních na glyfosát. Přesto výroba ovesného mléka má za následek o 80% méně emisí skleníkových plynů, spotřebuje o 60% méně energie než živočišné mléko.

hrachové mléko
Hrách je pro půdu výbornou rostlinou, protože váže dusík, a tudíž není nutné hnojení. Na rozdíl od sóji, není v současnosti geneticky modifikovaný, aby byl odolný vůči herbicidům. Výroba hrachového mléka znamená také o 86% méně emisí skleníkových plynů než výroba mandlového mléka.

kokosové mléko
Aktuálně je k dispozici málo údajů o přímých vlivech kokosového mléka na životní prostředí. Kokosové stromy potřebují velmi málo vody. Stejně jako ostatní stromy jsou také přírodními zachycovači uhlíku, což znamená, že absorbují oxid uhličitý z atmosféry a produkují kyslík.

Jisté je, že pokud chcete vybrat to nejlepší mléko pro z hlediska ekologie a vlivů na životní prostředí, lépe je pít rostlinné mléko jako živočišné. V každém případě je nutný další výzkum vlivů rostlinných mlék na životní prostředí, aby bylo jasné, které z nich jsou nejlepší. I když všechny rostlinné mléka mají své výhody a nevýhody, konopné a hrachové mléko se jeví méně náročné na zdroje než ostatní.

- Reklama -podnikatel
- Reklama -PR články
Must Read
- Reklama -PR články
Related News
- Advertisement -podnikatel